تجهیز کارگاه ساختمانی

تجهیز کارگاه های ساختمانی ذکارگاه های سد سازی کارخوانه های فولاد شرکت نفت نیروگاه پروژه های مختلف عمرانی سیمان  مس بیمارستانهای بزرک نیاز به ساختمانهای اداری کمپ های کارگری و مهمانسرا سرویس های بهداشتی سالن دغذاخوری و دیگر نیاز های ساختمانی در تجهیز کارگاه 

/ 0 نظر / 30 بازدید